Spotkania autorskie

  • Grupa samopomocy sąsiedzkiej w Klubie Osiedlowym Olimpia Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej OSKARD w Tychach (13.02,2013)
  • Strefa Sztuki – Młoda Polska Fotografia FILM VIDEO FOTO 2017 (w ramach XX Targów Sprzętu Fotograficznego, Filmowego, Audio-Video oraz Technologii Multimedialnych FILM VIDEO FOTO) w Dolnej Hali Expo Międzynarodowych Targów Łódzkich w Łodzi (06.04.2017)