Udział w plenerach

  • X Łaziski Plener Malarski „Korsyka 2010” (2010)
  • XII Łaziski Plener Malarski im. Sylwestra Majzla „Chorwacja 2012” (2012)
  • XIII Łaziski Plener Malarski im. Sylwestra Majzla „Włochy 2013” (2013)
  • „Tyskie szelki” (2014)