Zdjęcie z cyklu „Wielka woda w Paprocanach”, które przekazałem na aukcję „III Wigilii dla TYCH”, zostało sprzedane za kwotę wywoławczą 100 zł. Nabywcą została pani Katarzyna Piętocha. Organizatorem przedsięwzięcia jest Krzysztof Król – Radny Miasta Tychy.